มช.ให้ทุนนักเรียนม. 6 จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ  ประพฤติดีแต่ขาดแคลน ทุนละ 10,000 บาท
02/04/2024

มช.ให้ทุนนักเรียนม. 6 จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ประพฤติดีแต่ขาดแคลน ทุนละ 10,000 บาท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

มูลค่าทุนละ 10,000 บาท

สนใจสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://cmu.to/ah8Mi