ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เปิดให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่าเรียนต่อปวส.
03/04/2024

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เปิดให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่าเรียนต่อปวส.


กสศ.ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า 
ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และมีความสนใจที่จะเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สมัครรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

สมัครได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ หรือแสดงความจำนงผ่านระบบ คลิก
ตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน 2567