ทุนป.เอก ความร่วมมือระหว่าง JAIST-SIIT-NSTDA เรียนจบได้ปริญญาบัตร 2 ใบที่ JAIST ประเทศญี่ปุ่น  และ SIIT ประเทศไทย
24/08/2023

ทุนป.เอก ความร่วมมือระหว่าง JAIST-SIIT-NSTDA เรียนจบได้ปริญญาบัตร 2 ใบที่ JAIST ประเทศญี่ปุ่น และ SIIT ประเทศไทย

 

“ทุนการศึกษา” ระดับปริญญาเอก ความร่วมมือระหว่าง JAIST-SIIT-NSTDA เรียนจบได้ปริญญาบัตร 2 ใบที่ JAIST ประเทศญี่ปุ่น และ SIIT ประเทศไทย
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1- 30 กันยายน 2566
กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม: http://www2.siit.tu.ac.th/ictprojects/siitjaist
.
“Scholarship Opportunities” Dual Degree Doctoral Program in Engineering and Technology. The collaborations are from JAIST (Japan), SIIT (Thailand), and NSTDA.
Application period: 1 – 30 September 2023
.