มหาวิทยาลัยคูเวตมอบทุนให้นักเรียนไทยไปเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และปิโตรเลียม คณะด้านศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
01/07/2024

มหาวิทยาลัยคูเวตมอบทุนให้นักเรียนไทยไปเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และปิโตรเลียม คณะด้านศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยคูเวต (Kuwait University) รัฐคูเวต เปิดรับสมัครนักเรียนไทยเข้ารับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2024 – 2025

ทุนการศึกษาที่มอบให้จำนวน 7 ทุน ประกอบด้วย

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และปิโตรเลียม จำนวน 5 ทุน

2.คณะด้านศิลปศาสตร์ (คณะชารีอะห์และอิสลามศึกษา/ คณะครุศาสตร์ เอกศิลปศาสตร์/ คณะสังคมศาสตร์/ คณะอักษรศาสตร์) จำนวน 2 ทุน

โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกและแนวทางการคัดเลือก

1.ประกาศรับสมัคร (โปรดอ่านให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด) >> คลิก
2.ใบสมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลรัฐคูเวตของกระทรวงศึกษาธิการ >> คลิก
3.ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภายใต้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยคูเวต >> คลิก

ที่มา สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ