ทุนฟรีเต็มจำนวนที่มาเลเซีย

Sunway University Young Chef funding for International Students ประจำปี 2020 นำเสนอโดย Sunway University มหาวิทยาลัยที่อยู่ในรัฐสลังงอร์ เป็นทุนที่ฟรีค่าเรียนเต็มจำนวน(และค่าธรรมเนียมอื่นๆ) รับสมัครทั้งผู้เรียนชาวมาเลเซียและทั่วโลก

Sunway University ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1987 เป็นมหาวิทยาลัยขนาด 10 hectare (24 acre) มีทั้งตัวอาคารด้านวิชาการและหอพักนักศึกษาในบริเวณเดียวกัน ตั้งอยู่ที่Subang Jaya, Selangor, Malaysia โดยเมื่อปี 2004 ยังมีสถานะเป็น Sunway College ก่อนปรับฐานะมาเป็น University College และปรับอีกครั้งเป็น Sunway University ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย ในปี 2011

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-มีสถานะเป็นผู้เรียนสัญชาติ Malaysian & International students

-สมัครเรียนโปรแกรม Bsc (Hons) and a diploma in Culinary Management

-มีอายุระหว่าง 17-25 ปีและมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี นอกจากนี้ในการเรียนที่นี่จำเป็นต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 60% เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่อง

-ผู้สมัครที่มาจากประเทศที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก ต้องแสดงหลักฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด English language (IEP) Level 3 หรือ IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า

ผู้สนใจต้องดำเนินการด้วยการสมัครเข้าศึกษาก่อน bachelor degree program จากนั้นจึงสมัครขอทุน award application form โดยส่งใบสมัครไปที่ The Scholarship Unit – Student LIFE, Sunway University, No. 5, Jalan Universiti, Bandar Sunway, 47500 Selangor Darul Ehsan, Malaysian

เดทไลน์ในการสมัคร 19 กรกฎาคม 2020

 

Apply Now

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

1ทุนฟรี100%MBAที่SSE

Mon Jun 15 , 2020
ทุนMBA สำหรับปี 2021 โดย The Utbildning.se, Dagens Industry และ Stockholm […]

Breaking News