ศิลปากร หนุนงานวิจัย หลังโควิด-19 คลายล็อค อบรมหลักวิเคราะห์ SROI ออนไลน์

ศิลปากร หนุนงานวิจัย หลังโควิด-19 คลายล็อค อบรมหลักวิเคราะห์ SROI ออนไลน์

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดโครงการบรรยาย ผ่านระบบออน์ไลน์ เรื่อง “การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ในงานวิจัย” โดย อาจารย์ ดร.ไชยยะ คงมณี รองผู้อำนวยการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม SROI หรือกรอบของการประเมินคุณค่าแผนงานหรือโครงการวิจัย จากปัจจัยพื้นฐาน 3 ด้านคือ ผลทางเศรษฐกิจ ผลทางสิ่งแวดล้อม และผลทางสังคม ให้นักวิจัยสามารถสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ และประเด็นการวิจัยเร่งด่วนและทิศทางของประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 88 คน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ สถาบันต่างๆในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สาธารณสุข นครปฐม มั่นใจ ม.ศิลปากร รับมือโควิด-19

Tue Jul 21 , 2020
สาธารณสุข นครปฐม มั่นใจ ม.ศิลปากร รับมือโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เข้าตรวจพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมี ศาสตราจารย์ […]

Breaking News