สาธารณสุข นครปฐม มั่นใจ ม.ศิลปากร รับมือโควิด-19

สาธารณสุข นครปฐม มั่นใจ ม.ศิลปากร รับมือโควิด-19

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เข้าตรวจพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัยรอง อธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ให้การต้อนรับ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้เข้าตรวจพื้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี อาจารย์ดวงนภา ศรีนันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะ ให้การต้อนรับ
และได้มอบหน้ากากผ้าอนามัยจากฝีมือการตัดเย็บของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตฯ ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

จากนั้นได้เข้าตรวจยังคณะศึกษาศาสตร์ ตลาดอินดี้ฯ กองกิจการนักศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ดร.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ
และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ฯและนักศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

คณะทำงานเข้มแข็ง ป.เอก นันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬา รุ่น 1

Wed Jul 22 , 2020
คณะทำงานเข้มแข็ง ป.เอก นันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬา รุ่น 1           หลังจากเปิดเทอม ป.เอก […]

Breaking News