ศ.ดร.สมบัติ แชร์เคล็ดลับความสุข ความสำเร็จ การเรียนนันทนาการฯ ป.เอก ศิลปากร

ศ.ดร.สมบัติ แชร์เคล็ดลับความสุข ความสำเร็จ การเรียนนันทนาการฯ ป.เอก ศิลปากร

           ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย รองอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญเอก สาขาการจัดการนันทนาการฯ และอาจารย์ ดร.วิชิต  อิ่มอารมณ์ ประธานหลักสูตร ปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา   คณะศึกษาศาสตร์  พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ป.เอก ม.ศิลปากร ขอขอบพระคุณท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ  ผู้ทรงวุฒิและเชี่ยวชาญด้านนันทนาการฯ  ในการมาร่วมบรรยายให้นิสิตปริญญาเอก ภาคปกติและภาคพิเศษ  สาชาการจัดการนันทนาการฯ ในวิชาปรัชญาและแนวคิดการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬาและ สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ทางการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา  เมื่อวันที่ 1  ก.ค. 2563  ที่ผ่านมา ณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

รัฐบาลโมร็อกโกให้ทุนปี2563–64

Mon Aug 3 , 2020
รัฐบาลโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 15 […]

Breaking News