ศิลปากร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่

ศิลปากร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.63 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ อาจารย์ ดร.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นายสมหมาย ตันธุวปฐม ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขต และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมในพิธี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เกษตรฯ กำแพงแสน ปลูกข้าววันแม่ สักการะพระพิรุณ

Tue Aug 11 , 2020
เกษตรฯ กำแพงแสน ปลูกข้าววันแม่ สักการะพระพิรุณ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ […]

Breaking News