ประชุมกองทุน ศ.หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เพื่อนักศึกษา

ประชุมกองทุน ศ.หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เพื่อนักศึกษา
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในการประชุมกองทุนศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล โดยมี ม.ร.ว.อรอนงค์ เทพาคำ และ ม.ร.ว.อภิรดี จันทรวิโรจน์ ทายาทศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เป็นผู้แทนครอบครัวเข้าร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ ผศ.ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวังท่าพระ, รศ.มยุรี วีระประเสริฐ, ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี และนางสันนิภา ก้องสมุทร ผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อหารือแนวทางการให้ทุนการศึกษากองทุนศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล พร้อมแก้ไขระเบียบการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยปากร
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ศิลปากร เชื่อมสัมพันธ์ ต้อนรับคณะที่ปรึกษาฑูตการศึกษาจาก สปป.ลาว

Sat Aug 29 , 2020
ศิลปากร เชื่อมสัมพันธ์ ต้อนรับคณะที่ปรึกษาฑูตการศึกษาจาก สปป.ลาว             […]

Breaking News