ศิลปากร เชื่อมสัมพันธ์ ต้อนรับคณะที่ปรึกษาฑูตการศึกษาจาก สปป.ลาว

ศิลปากร เชื่อมสัมพันธ์ ต้อนรับคณะที่ปรึกษาฑูตการศึกษาจาก สปป.ลาว
              เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องศรีอรุณ อาคารเพชรรัตน – สุวัฒนา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์เอกชัย ภูมิระรื่น รองคณบดี​ฝ่า​ยกิจ​กา​รพิเศษฯ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ ดร.วรรณ​วิสา​ บุญมาก รองคณบดี​ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​ฯ นายกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ ท่านวันไช นอระแสง ที่ปรึกษาทูตด้านการศึกษาและวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม ของชุมชนชาติพันธ์ลาว ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ได้ร่วมเล่นแบตมินตัน กับคณะดูงานฯ เพื่อเชื่อมความสัมพนธไมตรีด้วยการออกกำลังกายต้านโควิด-19
ข้อมูล PR Silpakorn Sanamchandra
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

แนวคิดผู้บริหารรุ่นใหม่ ถ่ายทอดสู่ นศ.ป.เอก ศิลปากร

Sat Aug 29 , 2020
แนวคิดผู้บริหารรุ่นใหม่ ถ่ายทอดสู่ นศ.ป.เอก ศิลปากร ศาสตราจารย์​ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการฯ และอาจารย์ […]

Breaking News