แนวคิดผู้บริหารรุ่นใหม่ ถ่ายทอดสู่ นศ.ป.เอก ศิลปากร

แนวคิดผู้บริหารรุ่นใหม่ ถ่ายทอดสู่ นศ.ป.เอก ศิลปากร

ศาสตราจารย์​ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการฯ และอาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับและขอขอบคุณ ท่าน ดร.สันติ ป่าหวาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา คนที่ 29 เป็นอาจารย์พิเศษถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ นักศึกษา ป.เอก ในหัวข้อ ปรัชญา และการบริหารงานองค์กร นันทนาการและกีฬา ในวันที่ 29 สค 2563​ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต ม. ศิลปากร (มัธยม)​

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Udon model plus! สวนสุนันทาจับมืออบจ.อุดรธานี ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ พร้อมจัดโครงการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

Sun Aug 30 , 2020
Udon model plus! สวนสุนันทาจับมืออบจ.อุดรธานี เตรียมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน จัดตั้งโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ -Smart Otop Udonthani 29 […]

Breaking News