ม.ศิลปากร จัดพิธีทำบุญรำลึก “128 ปีชาตกาลศาตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เนื่องในโอกาส วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี “128 ปีชาตกาลศาตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมในพิธี
จากนั้น อาจารย์ ดร.วิชิตอิ่ม อารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวรายงาน การจัดงานวันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
ต่อมาเป็นพิธีวางช่อดอกไม้จากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ดร.ช้าง ร่วมยินดี อธิบดี กรมพลศึกษา

Tue Sep 15 , 2020
ดร.ช้าง ร่วมยินดี อธิบดี กรมพลศึกษา   ดร.ช้าง อภิชา ระยับศรี ผู้จัดการทีม นักเตะนักเรียนไทย […]

Breaking News