รองคณิต-ดร.มาเรียม รับรางวัล เกียรติยศ 25 ปี คนดีศรีกาญจนา

คนดีศรีกาญจนา เกียรติยศ 25 ปี
              ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับรางวัล ในพิธีมอบรางวัล “เกียรติยศ ๒๕ ปี – คนดีศรีกาญจนา ” โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานมอบ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจณาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหารทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทาจับมือจ.พัทลุง ยกระดับคุณภาพชุมชนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมบนฐานทุนวัฒนธรรมของจังหวัด

Thu Sep 17 , 2020
วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ […]

Breaking News