22 ตุลาคม วันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

22 ตุลาคม วันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
                มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน วันศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล ปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์ เอกสถิตเลอค่าสถาพร เคียงคู่ “ศิลปากร” นิรันดร์ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารวัชรนาฏยสภา (เอ ๔) และหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีพิธีบวงสรวง, ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ต่อด้วยการชมวีดิทัศน์ “ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล : พลังสร้างสรรค์ศิลปากร” และการแสดงชุด “ฟ้อนมาลัย” : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับมัธยมศึกษา) ต่อด้วยการอ่านคำประพันธ์ : “ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล” : นักการศึกษาและนักประพันธ์”, การอ่านคำประพันธ์ : “กวีวัจนสดุดี ปูชนียอนุสรณ์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สถาพร คู่ศิลปากรนิรันดร์”, การกล่าวสุนทรพจน์ “ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล : นักการศึกษาและนักประพันธ์” และพิธีวางช่อดอกไม้ ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล นอกจากนั้นยังมีการแสดง “รำอธิษฐาน”: นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับปฐมวัย), การแสดง “บุปผวันทา น้อมบูชาครูแห่งครู” : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับประถมศึกษา)
Cr.PR.Silpakornsanamchandra
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

พ่อเมือง นครปฐม พร้อมคณะ เยี่ยมชม ม.ศิลปากร

Tue Oct 27 , 2020
พ่อเมือง นครปฐม พร้อมคณะ เยี่ยมชม ม.ศิลปากร           […]

Breaking News