ม.ศิลปากร เปิดตลาด เกษตรรักคุณ @ Silpakorn Green

ม.ศิลปากร เปิดตลาด เกษตรรักคุณ @ Silpakorn Green

          เมื่อวันที่ 6 พ.ย.63 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกับ นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาการเกษตรจังหวัดนครปฐม   เปิดโครงการ ” เกษตรรักคุณ @ Silpakorn Green  Market  ครั้งที่ ๒ ” ณ ตลาด Silpakorn Green Market มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวรายงาน และอาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายประมวล ง้วนพริ้ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สำนักงานเกษตรจังหวัด นครปฐม, คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

         ” เกษตรรักคุณ @ Silpakorn Green  Market  ครั้งที่ ๒ ” อยู่ภายใต้โครงการวิจัย ” การพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย : Green Market @SU” เพื่อเป็นสวัสดิการอาหารปลอดภัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯและชุมชน
โดยจะมีกิจกรรมทุกวันศุกร์ ณ ตลาด Silpakorn Green Market ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เกษตรบ้านแพ้ว กระตุ้นเศรษฐกิจ โชว์ภูมิปัญญา+นวัตกรรม เพิ่มมูลค่า

Mon Nov 9 , 2020
เกษตรบ้านแพ้ว กระตุ้นเศรษฐกิจ โชว์ภูมิปัญญา+นวัตกรรม เพิ่มมูลค่า             […]

Breaking News