อธิการ ม.ศิลปากร เดินหน้า MOU พัฒนาเมืองโอ่ง เมืองสร้างสรรค์ เมืองน่าอยู่

อธิการ ม.ศิลปากร เดินหน้า MOU พัฒนาเมืองโอ่ง เมืองสร้างสรรค์ เมืองน่าอยู่
                    เมื่อวันที่ 9 พ.ย.63 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และนายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ในการพัฒนาเมืองราชบุรี ระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี โดยมีอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย หัวหน้าโครงการและคณะทีมผู้วิจัยโครงการ “การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรี เมืองสร้างสรรค์และน่าอยู่ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยโครงการ “การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรี เมืองสร้างสรรค์และน่าอยู่ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน” ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ดังนี้
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเมืองน่าอยู่ราชบุรี โดย คณะโบราณคดี
โครงการย่อยที่ 2 การนำระบบโลจิสติกส์มาพัฒนาเมืองเก่าราชบุรี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย คณะวิทยาการจัดการ
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาศิลปะกับชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อราชบุรีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย คณะมัณฑนศิลป์ และ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองเก่าราชบุรีสู่เมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืน โดย คณะวิทยาศาสตร์
ซึ่งโครงการนี้เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อการพัฒนาเมืองเก่าราชบุรี สู่เมืองสร้างสรรค์ น่าอยู่และยั่งยืน
โครงการต่อเนื่องจากการที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำเนินการแล้ว https://thaiedunews.net/silpakorn-109/
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จากเหรียญทองประวัติศาสตร์ สู่ความสำเร็จ ของฝาแฝด ศิลปากร

Tue Nov 10 , 2020
จากเหรียญทองประวัติศาสตร์ สู่ความสำเร็จ ของฝาแฝด ศิลปากร             […]

Breaking News