ป.เอก ม.ศิลปากร จัดสัมมนา “ทิศทางการพัฒนานันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬาของประเทศไทย ในวิถี Next Normal”

ป.เอก ม.ศิลปากร จัดสัมมนา “ทิศทางการพัฒนานันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬาของประเทศไทย ในวิถี Next Normal”
             นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกสาขา การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬา รุ่นที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ร่วมกันจัดเสวนาทิศทางการพัฒนา “นันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬา ของประเทศไทยในวิถี Next Normal” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานเปิด โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมพิธี พร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนานันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬาของประเทศไทย ในวิถี Next Normal
            โดยการสัมมนาได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ ดังนี้
• ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ด้านนันทนาการ)
• ดร.วสุเชษฐ์ โสพณเสถียร อุปนายกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ด้านการท่องเที่ยว)
• ดร.สันติ ป่าหวาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ด้านการท่องเที่ยว)
• นายเทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย (ด้านกีฬา)
            ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ และผุ้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาได้ฟรี ณ ห้องประชุมวัดไร่ขิง เวลา 09.00-12.00 น. ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ซีไอเอ็มบี ไทย ปิดฉากสวย งานแข่งไตรกีฬา ระดับอาเซียน

Mon Dec 14 , 2020
ซีไอเอ็มบี ไทย ปิดฉากสวย งานแข่งไตรกีฬา ระดับอาเซียน           […]

Breaking News