ศิลปากร จัดปฐมนิเทศออนไลน์ นศ.ทุนสร้างชาติ

ศิลปากร จัดปฐมนิเทศออนไลน์ นศ.ทุนสร้างชาติ

           อ.ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ และบุคลากรงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปีการศึกษา 2563 “นักศึกษาทุนสร้างชาติ ส่งเสริมโอกาสเพื่อการศึกษา ศิลปากรเพื่อการพัฒนาสังคม”
(ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อชี้แจงกระบวนการการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาและกระบวนการเบิกจ่ายทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ได้รับพิจารณารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563                                                                        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ป.เอก ศิลปากร เรียนเข้มออนไลน์

Sun Jan 24 , 2021
ป.เอก ศิลปากร เรียนเข้มออนไลน์         เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ม.ค.64 นายจักรกฤษฎ์ สุวรรณศิลป์ Country […]

Breaking News