5 ศาสตราจารย์ ด้านพลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬา-นันทนาการ บรรยายออนไลน์

5 ศาสตราจารย์ ด้านพลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬา-นันทนาการ บรรยายออนไลน์

           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับศูนย์วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาวิชาชีพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬา-พลศึกษากับการพัฒนาประเทศ

บรรยายโดยศาสตราจารย์ทางด้านพลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬา
สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง
Facebook Fanpage : วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ศิลปากร
🕔 : 13.00 น. – 16.00 น.

โดยมีรายละเอียดการบรรยายดังต่อไปนี้

🗓: 25 กุมภาพันธ์ 2564
📌นันทนาการกับสังคมไทยในอนาคต
โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย

🗓: 25 มีนาคม 2564
📌วิทยาศาสตร์การกีฬากับสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ กฤณษ์เพ็ชร์

🗓: 29 เมษายน 2564
📌พลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนาจิตใจ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภาภรณ์

🗓: 27 พฤษภาคม 2564
📌พลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนาสมอง
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตน์

🗓: 24 มิถุนายน 2564
📌โภชนาการในชีวิตประจำวัน การออกกำลังกายและกีฬา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.กัลยา กิจบุญชู

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ลับคมธุรกิจ เสริมแกร่งการตลาด ให้กับ ป.เอก ศิลปากร

Wed Feb 24 , 2021
ลับคมธุรกิจ เสริมแกร่งการตลาด ให้กับ ป.เอก ศิลปากร   ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ […]

Breaking News