ศิลปะการท่องเที่ยว และกีฬา ผสานนันทนาการ กับ ศ.ดร.สมบัติ

ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ถ่ายทอดศิลปะการท่องเที่ยว และกีฬา ผสานนันทนาการ
           เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ ม.ศิลปากร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ประธานแขนงวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยว ทั้งหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติมาร่วมสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี ศาสตราจารย์​ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ พร้อมขอบคุณ ท่านศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ในการมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่นักศึกษา ปริญญาเอก ม.ศิลปากร สามารถนำไปบูรณาการกับการท่องเที่ยวและกีฬาได้อย่างลงตัวและสามารถนำไปปฎิบัติใช้ได้จริง
https://youtu.be/D23sIu1sFq4
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

TOA แจกทุน เรียนดี ประพฤติดี และกตัญญู ถึง 30 เมษายน 2564

Mon Mar 8 , 2021
  กลุ่มบริษัท ทีโอเอ โดยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีและเรียนปานกลาง ในทุกระดับชั้น […]

Breaking News