อ.แบงค์ ถ่ายทอดกลยุทธ์ การใช้สื่ออย่างมืออาชีพ

อ.แบงค์ ถ่ายทอดกลยุทธ์ การใช้สื่ออย่างมืออาชีพ
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวทิยาลัยศิลปากร, อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประธานหลักสูตร สาขา Entertainment and Music Business คณะดุริยางคศาสตร์, หัวหน้าโครงการ สถาบันบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท Make it Real Creation Bangkok จำกัด ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์ และสอนวิชาประเด็นด้านธุรกิจนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Issues in Recreation, Sport and Tourism Business) ในหัวข้อการประเมินกลยุทธ์และการเลือกใช้การสื่อสาร เหมาะสมกับธุรกิจนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร โดยมี ศาสตราจารย์​ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ตกมันส์กีฬา ทีเด็ดธุรกิจท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร

Sun Mar 28 , 2021
ตกมันส์กีฬา ทีเด็ดธุรกิจท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร          “อ.แบงค์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร […]

Breaking News