ม.ศิลปากร จัด Silpakorn Esport Cup

ศิลปากร จัด Silpakorn Esport Cup

        มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สมาคมกีฬา Esport แห่งประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์, อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคม esport แห่งประเทศไทย,  นายทีรเดช​ พันทนพิเชฐ​ ประธานชมรม​Nakhonpathom​ Esport​s และ กรรมการฝ่ายดูแลนักกีฬา สมาคม esport แห่งประเทศไทย ร่วมประชุมหารือในการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน Silpakorn Esport Cup วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 31 มี.ค.64 ณ ห้องประชุม อธ 1302 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Basic Nutrition and Culinary Arts แจกทุน หลักสูตรระยะสั้น

Fri Apr 2 , 2021
เปิดรับสมัคร นักเรียนที่กำลังระดับมัธยมศึกษา ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา กศน. นักศึกษาอาชีวะ หรือ ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นนักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน […]

Breaking News