3 นศ.ศิลปากร รับทุน นิธิองค์พระปฐมเจดีย์

3 นศ.ศิลปากร รับทุน นิธิองค์พระปฐมเจดีย์

ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2562 เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 62 ที่ผ่านมา  และนำนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา นิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน 3 ทุน ณ อาคารอำนวยการ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อาชีวะจัดงานองค์การนักวิชาชีพ ภาคกลาง เสริมสร้างผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

Thu Nov 28 , 2019
อาชีวะจัดงานองค์การนักวิชาชีพ ภาคกลาง  เสริมสร้างผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) […]

Breaking News