ศิลปากร สืบสานประเพณีสงกรานต์

ศิลปากร สืบสานประเพณีสงกรานต์
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2564 พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์, อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์, คณบดี, คณาจารย์, ผู้อำนวยการกองฯ และบุคลากร ร่วมงานและร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ณ หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อว.บุกเยี่ยม ม.ศิลปากร พร้อมหนุนงานศิลปะ พัฒนาอุดมศึกษา

Wed Apr 7 , 2021
อว.บุกเยี่ยม ม.ศิลปากร พร้อมหนุนงานศิลปะ พัฒนาอุดมศึกษา             […]

Breaking News