ศิลปากร เปิดรับ ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา รุ่นสอง ถึง 12 พ.ค.64

ศิลปากร เปิดรับ ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา รุ่นสอง ถึง 12 พ.ค.64

         ดร. วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต “การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา”  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยว่า จากการที่ทางหลักสูตรฯ ได้เปิดรับสมัคร นักศึกษารุ่นที่สอง มีผู้สนใจสอบถามรายละเิียดเข้ามามาก ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ามาได้ถึงวันที่ 12 พ.ค.2564 นี้

        คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะ

       หลักสูตร แบบ 1.1(ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต)
หลักสูตรแบบ 2.1(ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

         รายละเอียด http://www.graduate.su.ac.th/images/admission/1_2564/special/s2_PhD_14.pdf
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤษภาคม 2564

ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ http://www.graduate.su.ac.th

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครหรือหลักสูตร ติดต่อได้ที่
(1) ศ.ดร. คณิต เขียววิชัย โทร. 081-856 5532
(2) อ.ดร. วิชิต อิ่มอารมย์ โทร. 098-269 4391
(3) ผศ.ดร. วรรณวิสา บุญมาก โทร. 081-918 8385
(4) ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศก. นครปฐม โทร. 034-25 5254

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา เรียนอะไรกันบ้าง

Mon Apr 19 , 2021
ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา เรียนอะไรกันบ้าง ดร. วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต “การจัดการนันทนาการ […]

Breaking News