ติดอาวุธทางปัญญา ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา ม.ศิลปากร

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ในฐานะผู้ก่อตั้ง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร เผยว่าในโค้งสุดท้ายของการเปิดรับนักศึกษาใหม่นี้ เราจะติดอาวุธทางปัญญา เพื่อให้มีประสบการณ์จาการศึกษาเรียนรู้ระดับปริญญาเอก ที่มีการบูรณาการสามศาสตร์เข้าด้วยกัน คือ นันทนาการ การท่องเที่ยว และการกีฬา ซึ่งเราใช้วิทยากรที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความรู้ที่หลากหลาย แตกต่างจากที่อื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความหลากหลายทางความคิด ทันต่อยุคสมัยที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
ด้าน ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต “การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยว่า จากการที่ทางหลักสูตรฯ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 มาระยะหนึ่งแล้วจะปิดรับสมัครในวันพุธที่ 12 พ.ค.นี้ จึงอยากฝากถึงผู้ที่สนใจว่า การเตรียมตัวมาเรียนในระดับปริญญาเอก ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด เพียงแต่ขอให้มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ให้ทันยุค ทันสมัย ที่สำคัญพร้อมจะส่งเสริมให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
คุณสมบัติ : มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะ
หลักสูตร แบบ 1.1(ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต)
หลักสูตรแบบ 2.1(ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤษภาคม 2564
ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ http://www.graduate.su.ac.th
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครหรือหลักสูตร ติดต่อได้ที่
(1) ศ.ดร. คณิต เขียววิชัย โทร. 081-856 5532
(2) อ.ดร. วิชิต อิ่มอารมย์ โทร. 098-269 4391
(3) ผศ.ดร. วรรณวิสา บุญมาก โทร. 081-918 8385
(4) ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศก. นครปฐม โทร. 034-25 5254
“หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต “การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา”
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค่าเล่าเรียนถูกที่สุด เป็นการลงทุนที่คุ้มที่สุด คณาจารย์และวิทยากรที่เชี่ยวชาญ
หลากหลายทางความคิด ตอบโจทย์ทุกสภานการณ์ พลิกฟื้นวิกฤติเป็นโอกาส”
#gooduniversity.net

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

15 นศ.จีน ต่อ ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา ม.ศิลปากร

Mon May 10 , 2021
15 นศ.จีน เรียนออนไลน์ ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา ศิลปากร     […]

Breaking News