โค้งสุดท้าย รับตรง ศิลปากร 7 มิ.ย.

 

โค้งสุดท้าย รับตรง ศิลปากร 7 มิ.ย.

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 มิถุนายน 2564

 

คณะที่เปิดรับสมัคร

-คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

-คณะโบราณคดี

-คณะมัณฑนศิลป์

-คณะอักษรศาสตร์

-คณะศึกษาศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์

-คณะเภสัชศาสตร์

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-คณะดุริยางคศาสตร์

-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

-คณะวิทยาการจัดการ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

กำหนดการ

-เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 มิถุนายน 2564

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2564

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

-เป็นผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่คณะ/สาขาที่สมัครกำหนด

-เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่แต่ละโครงการที่สมัครกำหนด

 

ช่องทางการสมัคร

-สมัครทางเว็บไซต์ http://www.admission.su.ac.th

 

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อธิการ ม.ศิลปากร ปลื้มทายาทศิษย์เก่าคนดัง ช่วยเชิญชวนคนรับวัคซีน โควิด-19

Thu Jun 10 , 2021
                  ผศ.ชัยชาญ […]

Breaking News