ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา ศิลปากร ปฐมนิเทศ ออนไลน์

ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา ศิลปากร ปฐมนิเทศ ออนไลน์
 
              เมื่อวันที่ 2 ก.ค.64 ณ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ศาสตราจารย์ ดร คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ ออนไลน์ ให้กับนักศึกษาใหม่
โดยมี อาจารย์ ดร. วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ คณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ นักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1.นางสาวมสารัศม ตันติดีเลิศ
2. นายฐิตาภัทร์ รัศมี
3.นางสาวรัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์
4.นางสาวภฤศสร ฤทธิมนตรี ซีมิค
5นายอิทธิกร คำไล้
6นางสาวศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์
7.นายอนุพงษ์ หมื่นชัยยะ
8.นายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์
9.นายชลิต เฉียบพิมาย
10.นายอภิชาต วิชัยกุล12
11.นายปิโยรส ปุยขุมพล
12.นายชนสิษฎ์ แก้วมณี
13.นางสาวชนินันท์ แย้มขวัญยืน
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Thailand Learning รวบรวมแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์ ให้เด็กไทย

Thu Jul 8 , 2021
  มูลนิธิเอเชียฯ ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลีย จัดทำเว็บไซต์ Thailand Learning รวบรวมแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์ให้เด็กไทย   เมื่อเร็ว […]

Breaking News