ป.เอก ศิลปากร ประเดิมวันแรก นศ.เข้าเรียน คึกคัก

ประเดิม ป.เอก เรียนวันแรก นศ.ตบเท้าเรียนออนไลน์คึกคัก
              เมื่อวันที่ 10 ก.ค.64 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและ​กีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ โดยมีท่านประธานหลักสูตรฯ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวทักทายพร้อมนำเข้าการเรียนการสอนออนไลน์ ในวิชาสถิติขั้นสูงและวิธีวิจัยทางการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Advanced Statistics and Research Methodology in Recreation, Tourism and Sport Management) โดยมี รศ.ดร วรรณวีร์ บุญคุ้ม เป็นผู้สอน
              ต่อด้วยวิชาปรัชญาและแนวคิดการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Philosophies and Concepts of Recreation, Tourism and Sport Management) และวิชาสัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ทางการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Seminar in New Paradigms in Recreation, Tourism and Sport Management) ดำเนินการสอนโดย ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่สอง ให้ความสนใจเข้าเรียนออนไลน์ครบทุกคน
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

คณบดีทันตะ ม.กรุงเทพธนบุรี เผยเส้นทางพิชิตฝันสู่อาชีพหมอฟัน ยันที่นี่พร้อม อุปกรณ์มาตรฐานสากล

Tue Jul 13 , 2021
รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เผยเคล็ดลับการเข้าเรียนทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครเรียนได้ถึงวันที่ 30 กรกฏาคมนี้ว่า จากการที่ท่าน […]

Breaking News