นักศึกษาจีน แห่เรียน ป.เอก ศิลปากร ปฐมนิเทศออนไลน์ 6 ส.ค.

 
นักศึกษาจีน แห่เรียน ป.เอก ศิลปากร ปฐมนิเทศออนไลน์ 6 ส.ค.
            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา จัดปฐมนิเทศนักศึกษา จากประเทศจีน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์นครปฐม
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาจากประเทศจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
ตามด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ นักศึกษาจากประเทศจีน
หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและอาจารย์ผู้สอน แนะนำการศึกษาในหลักสูตรฯ
โดยมี อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการนันทนาการฯ แนะนำผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน ประจำหลักสูตรฯ และแนะนำนักศึกษาจากประเทศจีน
            นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ ประธานรุ่นที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการนันทนาการ ฯ
พร้อมกับ นายพรรษพล คำไล้ ประธานรุ่น 2 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ ฯ กล่าวทักทาย นักศึกษาจากประเทศจีน ก่อนที่ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตฯ จากประเทศจีน จะกล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึก
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เปิดวาร์ป นักกีฬาดังกว่า 35 ชีวิต ฝีมือระดับชาติจนถึงระดับโลกของม.กรุงเทพธนบุรี

Wed Aug 4 , 2021
เปิดวาร์ป รวมทัพนักกีฬาดังที่มีชื่อเสียง ทั้งระดับโลก ระดับประเทศ ระดับทีมชาติ และนักกีฬาดังใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งระดับปริญาตรี ปริญญาโท จนถึงระดับปริญญาเอก […]

Breaking News