เข้มอังกฤษ เสริมสถิติขั้นสูง และปรับกระบวนทัศน์นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา

เข้มอังกฤษ เสริมสถิติขั้นสูง และปรับกระบวนทัศน์นันทนาการ ท่องเที่ยว กีฬา
           บรรยากาศการเรียนออนไลน์ หลักสูตรปริญญาเอกสาขา การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ของนักศึกษาปีที่ 1 กับ ผศ.ดร.บารมี เขียววิชัย ในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 (English for Doctoral Students in Education I) และ ดร.พิทักษ์ สุพรรโณภาพ กับวิชาสถิติขั้นสูงและวิธีวิจัยทางการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Advanced Statistics and Research Methodology in Recreation, Tourism and Sport Management)
           ปิดท้ายกับ ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร กับวิชาสัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ทางการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬ (Seminar in New Paradigms in Recreation, Tourism and Sport Management) รวมทั้ง ปรัชญาและแนวคิดการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Philosophies and Concepts of Recreation, Tourism and Sport Management)
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เปิดเรียนวันแรก นศ.จีน เข้าเรียนออนไลน์พร้อมหน้า ชื่นมื่นทั้งผู้เรียนและผู้สอน

Mon Aug 9 , 2021
เปิดเรียนวันแรก นศ.จีน เข้าเรียนออนไลน์พร้อมหน้า ชื่นมื่นทั้งผู้เรียนและผู้สอน           อ.ดร.วิชิต […]

Breaking News