“อ.เฉลิมชัย” จุดไฟ นศ.หอพัก ศิลปากร ดูงาน มช.และแม่โจ้

“อ.เฉลิมชัย” จุดไฟ นศ.หอพัก ศิลปากร ดูงาน มช.และแม่โจ้

อ.ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อ.ดร.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ นายกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำคณะกรรมการนักศึกษาหอพักและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับหอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพักเป็นอย่างดี และเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ จากศาสตราเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสังคม” ณ วัดร่องขุน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน โดยได้รับแนวคิดในการบริหารจัดการชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจ ให้เป็นพลังผลักดันในการตั้งเป้าหมายและการมุ่งไปสู่เป้าหมายของชีวิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตหลังจากสำเร็จการศึกษาที่ดียิ่ง ทั้งนี้ อ.เฉลิมชัย ได้เมตตามอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพักต่อไป

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เดินวิ่ง 50 ปี ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร ส่งต่อความดี

Sat Nov 30 , 2019
เดินวิ่ง 50 ปี ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร ส่งต่อความดี          หลังจากเสร็จสิ้นโครงการเดินวิ่งการกุศล 50 ปี […]

Breaking News