ไทย-จีน ติวเข้มกีฬา เสริมกระบวนทัศน์แนวคิดใหม่

 

ไทย-จีน ติวเข้มกีฬา เสริมกระบวนทัศน์แนวคิดใหม่

         ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขา การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ปรับกระบวนยุทธ์ สอนปรัชญาและแนวคิดการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Philosophies and Concepts of Recreation, Tourism and Sport Management) พร้อมกับ สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ทางการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Seminar in New Paradigms in Recreation, Tourism and Sport Management)

        พร้อมด้วย ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สอนสถิติขั้นสูงและวิธีวิจัยทางการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (Advanced Statistics and Research Methodology in Recreation, Tourism and Sport Management )

        และ ผศ.ดร.วชิระ จันทราช รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 (English for Doctoral Students in Education I) กับบรรยากาศการเรียนออนไลน์ หลักสูตรปริญญาเอกสาขา การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เรียน"ธุรกิจพาณิชยนาวี สวนสุนันทา" หลักสูตรโดดเด่นเน้นสู่ผู้เชี่ยวชาญ เปิดรับรอบ Portfolio เริ่ม 1 ต.ค.นี้

Tue Sep 7 , 2021
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ Portfolio ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ […]

Breaking News