ศิลปากร ร่วมยินดี ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ รับรางวัล คณบดีดีเด่นแห่งชาติ และ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม คว้านักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

ศิลปากร ร่วมยินดี ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ รับรางวัล คณบดีดีเด่นแห่งชาติ และ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม คว้านักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564 รางวัลคณบดีดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ
           พร้อมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลประเภททั่วไป โดยสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

129 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ม.ศิลปากร ร่วมรำลึก

Tue Sep 14 , 2021
129 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี             […]

Breaking News