นศ.กัมพูชา ทุนพระราชทานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ (ออนไลน์)

นศ.กัมพูชา ทุนพระราชทานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ (ออนไลน์)
          ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ นำคณะบริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากัมพูชา ทุนพระราชทานฯ จำนวน 28 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักศึกษาทุนพระราชทาน ณ วังสระปทุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ (ออนไลน์) พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผศ.ดร มาเรียม นิลพันธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, อ.ดร. ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, ผศ.ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ, ผศ.ธาตรี เมืองแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ณ ห้องประชุมวัดไร่ขิง คณะศึกษาศาสตร์
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อว.เตรียมเปิดตัวล้ำยุค สุดยอดนวัตกรรมฝ่าวิกฤติ ในงาน ‘TechnoMart 2021’

Fri Sep 17 , 2021
อว. แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมฝ่าวิกฤติในงาน ‘TechnoMart 2021’ วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  อว. […]

Breaking News