ศิลปากร รับโล่เชิดชูเกียรติ ทุนพระราชทาน

ศิลปากร รับโล่เชิดชูเกียรติ ทุนพระราชทาน

อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร รับโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่มีนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ๓ ปีการศึกษาขึ้นไป และร่วมประชุมสัมมนาสำหรับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

โครงการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ รับสนองพระราชปรารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริ ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2506 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับมอบหมายให้ประเมินและคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน

โดยการคัดเลือก กำหนดให้แบ่งสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพฯ แต่ละภูมิภาค แบ่งสถานศึกษาออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามจำนวนของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งในปีพุทธศักราช 2562 กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการคัดเลือก นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานอุดมศึกษา ดังนี้ นักศึกษามี 26 รางวัล นักศึกษาพิการมี 5 รางวัล

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนป.ตรีไม่จำกัดสาขาที่ฮ่องกง

Fri Dec 27 , 2019
City University of Hong Kong มหาวิทยาลัยอันดับ 15 เอเชียโดยTHE แจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครต่างชาติที่มีผลการเรียนมัธยมปลายยอดเยียม ในการมาเรียนปริญญาตรี […]

Breaking News