สภาฯ ม.ศิลปากร ร่วมยินดี ป.เอก

สภาฯ ม.ศิลปากร ร่วมยินดี ป.เอก

นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ในโอกาสที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโน ในโอกาสได้รับตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ม.ศรีปทุม ชักธงรบ พร้อมลุย เดอะซันเกมส์ หวัง 10 ท. ลุ้นบาส ญ. แชมป์สมัยที่ 6

Wed Jan 8 , 2020
ม.ศรีปทุม ชักธงรบ พร้อมลุย เดอะซันเกมส์ หวัง 10 ท. ลุ้นบาส ญ. แชมป์สมัยที่ […]

Breaking News