ม.ศิลปากร จัด SU SAFE  เน้นปลอดภัย

ม.ศิลปากร จัด SU SAFE  เน้นปลอดภัย

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัทโล้วเฮงหมง
จัดโครงการรณณรงค์สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเคารพกฎจราจรเพื่อศิลปากรปลอดอุบัติเหตุ
” SU SAFE ”
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด
อาจารย์ ดร.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานจัดงาน
ผู้ร่วมกิจกรรม ได้รับการอบรมการขับขี่ปลอดภัยจากงานจราจร สถานีตำรวจภูธรนครปฐมและบริษัท โล้วเฮงหมง พร้อมรับแจกหมวกกันน็อคที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย
และนายกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ได้ให้โอวาทพร้อมปล่อยขบวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณณรงค์
วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
ณ โรงยิมเก่า กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

บันทึกความทรงจำอันงดงาม Portfolio’63 "สวนสุนันทา" อบอุ่น เนืองแน่น ก้าวสู่รั้วพระนาง

Thu Jan 9 , 2020
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริการการศึกษา จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 portfolio เป็นวันที่ […]

Breaking News