ม.ศิลปากรจัด “Silpakorn Clay Works International Contemporary Ceramics and Wood Firing Symposium 2020”

พิธีเปิดโครงการ  Silpakorn Clay Works International Contemporary Ceramics and Wood Firing Symposium 2020
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ รองศาสตราจารย์สน สีมาตรัง อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

16ทุน "นิด้า" ให้เรียนต่อปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ภาคปกติ

Mon Feb 17 , 2020
“นิด้า” เตรียมเปิดรับสมัครขอทุนเรียนต่อ ป.โท (ภาคปกติ) คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รอบ 2 เริ่ม 24 […]

Breaking News