ม.ศิลปากร คว้า 5 ดาว 4 ด้าน พร้อมเป็น ม.ชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์แห่งเดียวในไทย

ม.ศิลปากร คว้ารางวัลระดับ 5 ดาว 4 ด้าน พร้อมเป็น ม.ชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์แห่งเดียวในไทย

             เปิดทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้ง 21 ท่าน ตั้งแต่ในยุคเริ่มก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า 76 ปี ที่ปณิธานอันมุ่งหวังจะสร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม มุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยศิลปากรก้าวเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล จนกระทั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานสูงสุดระดับ 5 ดาวมากถึง 4 ด้าน ได้แก่
1.ด้าน Arts & Culture
2.ด้าน Innovation
3.ด้าน  Employability
4.ด้าน  Internationalization
จาก QS Star Rating System ในปี 2019
.
#เปิดทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร #มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ #มหาวิทยาลัยศิลปากร #76ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร #QSStarRatingSystem2019

Cr. Silpakorn University

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนบางส่วนที่นิวซีแลนด์

Fri Nov 8 , 2019
Victoria University of Wellington กำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนมูลค่า $1,000 แก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติ ที่ต้องการมาศึกษาระดับปริญญาตรี โท ที่มหาวิทยาลัยในสาขาต่าง […]

Breaking News