ม.ศิลปากร จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์

 

    ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์​ คณบดี​คณะ​ศึกษา​ศาสตร์​, ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​บัญญัติ​ เรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน, อาจารย์ ดร. บำรุง ชำนาญเรือ ที่ปรึกษาวงดนตรีฯ, อาจารย์​ ดร.รินทร์ ชีพอารนัย พร้อมด้วยสมาชิกวงดนตรีและนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์​ เข้าร่วมพิธีเจริญ​พระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเช้า

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 วงดนตรีไทยโอฬารชำนาญศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์
ณ ห้องดนตรีไทยโอฬารชำนาญศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จีอีสวนสุนันทา ส่งมอบครุภัณฑ์หนุนพัฒนาการศึกษาแก่โรงเรียน สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒

Mon Nov 11 , 2019
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ […]

Breaking News