ม.ศิลปากร จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์

 

    ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์​ คณบดี​คณะ​ศึกษา​ศาสตร์​, ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​บัญญัติ​ เรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน, อาจารย์ ดร. บำรุง ชำนาญเรือ ที่ปรึกษาวงดนตรีฯ, อาจารย์​ ดร.รินทร์ ชีพอารนัย พร้อมด้วยสมาชิกวงดนตรีและนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์​ เข้าร่วมพิธีเจริญ​พระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเช้า

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 วงดนตรีไทยโอฬารชำนาญศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์
ณ ห้องดนตรีไทยโอฬารชำนาญศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จีอีสวนสุนันทาปส่งมอบพัสดุครุภัณฑ์โดยการบริจาค แก่โรงเรียนวัดย่านซื่อ และ โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

Sun Nov 10 , 2019
จีอีสวนสุนันทา ส่งมอบครุภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่โรงเรียน สพป. สุพรรณบุรี เขต ๒ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 […]

Breaking News