เจาะ 6 สาขา สายครีเอทีฟ ม.ศิลปากร

มัดรวมสาขา #สายครีเอทีฟ จาก ม.ศิลปากร ! วันนี้จะพามาทำความรู้จักกับสาขาที่เน้นความสร้างสรรค์ที่บวกเข้ากับสื่อดิจิทัล สำหรับใครที่ชอบงานสร้างสรรค์ หาไอเดียใหม่ๆ ล้ำๆ ที่ตอบโจทย์ทั้งงานสื่อสาร ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ซึ่งสาขาเหล่านี้สามารถเข้าไปอยู่ในแวดวงธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ ที่ประเทศกำลังให้ความสำคัญกับเศษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ที่หมดโควิด19แล้วสายงานนี้จะเข้าไปเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นที่ต้องการอย่างแน่นอน!!
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
.
สาขานี้จะแยกออกเป็น 3 เอก ได้แก่
1. ภาพยนตร์ จะเรียนเกี่ยวกับ การผลิตภาพยนตร์สั้น การกํากับภาพยนตร์ กระบวนการหลังการถ่ายทํา (Post Production) การออกแบบเสียง
2. สื่อสารมวลชน จะเรียนเกี่ยวกับ การออกแบบสื่อออนไลน์ การเล่าเรื่องข้ามสื่อ อินฟอร์เมชันกราฟิก
3. การสื่อสารทางธุรกิจ จะเรียนเกี่ยวกับ การจัดการตลาดเชิงกิจกรรม กลยุทธ์การบริหารจัดการแบรนด์ การผลิตภาพยนตร์โฆษณา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
.
สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับ การวาดเส้น ทัศนศิลป์ Animation Design, Interactive Media Design,User Experience Design, Game Design, Application Programming for Animation, Application Software Development และยังมีวิชาเอกให้เราได้เลือกเรียน ตามความถนัดและความชอบของเราอีกด้วย
1. การออกแบบเอนิเมชัน
2. การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ
3. การออกแบบเกม
สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร์
.
สาขานี้เราจะเรียนเกียวกับการตลาดธุรกิจบันเทิงการจัดการโครงการการสนับสนุนการสื่อสารธุรกิจบันเทิงเทรนด์ในธุรกิจดนตรีและกลยุทธ์การจัดการศิลปินนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจบันเทิงผู้ประกอบการสตาร์ทอัพธุรกิจดนตรีและแฟชั่นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อธุรกิจบันเทิง
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ คณะดุริยางคศาสตร์
.
สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับ Producer Practice, Computer for Music, Commercial Music Ensemble, Commercial Music Composition, Instrumental Practice, Band Conducting, Motion Picture Scoring, Applied Sonic Art, Stage Performance
สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ คณะวิทยาการจัดการ
.
เรียนเกี่ยวกับทางด้าน การจัดการด้านความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์, การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจเน้นการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์, การจัดการงานอีเว้นท์ทางการกีฬาอย่างมืออาชีพ, การจัดการออกแบบเบื้องต้น, การออกแบบโฆษณาและการสื่อสารมวลชน โครงการจําลอง
สาขาการออกแบบสือสารดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ
.
มีระบบการเรียนที่เฉพาะตัวโดยใช้เทคนิค RVJ (Reflective Visual Journal) ที่ทําการบันทึกกรอบแนวคิดและความก้าวหน้า ของผลงานในลักษณะของรูปภาพและการเขียนบรรยายประกอบและนําเสนอให้กับอาจารย์ เป็นระยะ ส่งผลดีในการพัฒนาให้นักศึกษาสามารถเป็นนักออกแบบที่มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งในลักษณะของการพูด การเขียน และการนําเสนออย่างเป็นทางการ และเรียนเกี่ยวกับ Fundamental 2D Animation, 3D Animation, Digital Video Production, Audience Analysis, Figure Drawing for Animation, Photography and Film Interpretation, 3D Modeling, Interactive Online Marketing, Visual Effect and Post Production, Magazine Design
.
เมื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้จะได้รับ 2 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ Birmingham City University (สหราชอาณาจักร)
ที่มา : SU Style

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เรียนแล้วทำงานเป็น! รอบที่สุดแห่งอนาคต เริ่ม 9 มิ.ย.นี้ที่ "โลจิสติกส์ สวนสุนันทา"

Mon May 25 , 2020
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ จบไป ไม่มีตกงาน… ทุกคนรู้ แฟนคลับรู้ ฉันจะไม่ยอมเห็นคลิปนี้คนเดียว ช่วยกันกดไลค์ กดแชร์ […]

Breaking News