ศิลปากร มอบเงินเทพแห่งศิลปะ ช่วยเหลือการแพทย์

ศิลปากร มอบเงินเทพแห่งศิลปะ ช่วยการแพทย์
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ มอบเงินช่วยเหลือเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ นายแพทย์พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  โดยเงินสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้จากโครงการจัดสร้างพระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปะวิทยากร รุ่นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์  จัดโดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับสำนักงานบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
          โดยมี ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี   ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ไทวัฒนกุล  ประติมากร ร่วมด้วย ณ โรงพยาบาลราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

IT Marketing "สวนสุนันทา" รับภาคปกติ-ภาคพิเศษ ตอบโจทย์ตลาดโลกยุคดิจิทัล

Fri Jun 5 , 2020
2901 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เรียนอะไร – ไอทีที่เกี่ยวข้องกับการตลาด – การตลาดดิจิทัล – กราฟิกเพื่อการตลาด – […]

Breaking News