ศิลปากร จัดคลิป อังกฤษติดบ้าน English at Home

ศิลปากร จัดคลิป อังกฤษติดบ้าน English at Home

          “เรารู้ว่าทุกคนคิดถึงภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากแน่นอน เราจึงตั้งใจจัดทำรายการ “English at Home” “ภาษาอังกฤษติดบ้าน” รายการที่คุณจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ- ห่างไกลโควิด-ฟุดฟิดโฟไฟวันละนิด-และเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยคลิปแรกได้เปิดตัวรายการไปแล้วในวันฤกษ์งามยามเหมาะ วันเสาร์ที่ 6 เดือน 6 เวลา 6 โมงเย็น ที่เฟสบุคเพจ ELT Silpakorn เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันและให้กำลังใจทีมงานอาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษของเราด้วยนะคะ”

โครงการของสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดทำรายการภาษาอังกฤษติดบ้าน (English at Home) มีเป้าหมายในการแบ่งปันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษร่วมกันเป็นสำคัญ เพื่อเผยแพร่เนื้อหาภาษาอังกฤษให้เข้าถึงผู้เรียนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ต้องมีการปรับตัวและวิถีชีวิตให้อยู่บ้านมากขึ้น เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ที่ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์

              นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการผลิตสื่อการสอนที่จะเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผู้ปกครอง ในการประยุกต์ใช้ทั้งในและนอกห้องเรียน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของสาขาวิชาฯ ได้แสดงความสามารถทางภาษา การใช้ทักษะต่าง ๆ ในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งทักษะทางเทคโนโลยี การทำงานร่วมกับเพื่อนและคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ การรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นในสิ่งที่ตนรักและถนัด การสร้างสรรค์เนื้อหาภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันและภาษาอังกฤษที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการเรียนภาษาอังกฤษต่อ ๆ ไป

            ทั้งนี้สามารถติดตามคลิปรายการภาษาอังกฤษติดบ้าน (English at Home) ได้ทุกวันพุธและเสาร์เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ Facebook page: ELT Silpakorn (https://www.facebook.com/ELT-Silpakorn-266602204596/) ซึ่งในเพจนี้ยังมีเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแง่มุมต่าง ๆ อีกด้วย

ENGLISH at HOME — English Language Teaching section (ELT),
Department of Foreign Languages Teaching, Silpakorn University (ILT@SU)
Air Time: Wednesdays & Saturdays @ 6.00 PM
On facebook page: https://www.facebook.com/ELT-Silpakorn-266602204596/

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ราชภัฏอันดับ 1 รอบที่สุดแห่งอนาคต! เริ่มแล้วที่ “โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” ยืนยันว่าไม่มีตกงาน

Wed Jun 10 , 2020
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ จบไป ไม่มีตกงาน… เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 หลายสาขาทั้งหลักสูตรนานาชาติและไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต […]

Breaking News