อธิการบดี ศิลปากร ร่วมบวงสรวง 50 ปี ศึกษาศาสตร์

50 ปี ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร อธิการบดี ร่วมบวงสรวง

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ม.ศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพิฆเณศวร และถวายสักการะพระราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัว ศาลหลักเมือง พระพิฆเณศวร โรงเรียนสาธิต พระภูมิเจ้าที่คณะศึกษาศาสตร์ และอนุเสาวรีย์ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ในพิธีฯ ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ อ.ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้งรองคณบดีทุกท่าน ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์

เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

สวนสุนันทารับมอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย พร้อมขยายความคุ้มครองถึงทุกวิทยาเขต

Fri Jun 19 , 2020
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จากตัวแทนบริษัทประกันภัย […]

Breaking News