วางมาตราการ เน้นปลอดภัย อาหาร เครื่องดื่ม ม.ศิลปากร

วางมาตราการ เน้นปลอดภัย อาหาร เครื่องดื่ม ม.ศิลปากร

        อ.ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ร่วมกับ อ.ดร.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผอ.กมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาจากคะวิชาต่างๆเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขียววิชัย อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

A* STARให้ทุนPhD.วิศวกรรม

Wed Jun 24 , 2020
A*Star-University of Warwick (AWP) EngD Partnership International funding for the […]

Breaking News