อธิการบดี ม.ศิลปากร เปิดสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิชาชีพเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
20/04/2022

อธิการบดี ม.ศิลปากร เปิดสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิชาชีพเพื่อชีวิตสร้างสรรค์

อธิการบดี ม.ศิลปากร เปิดสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิชาชีพเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดโครงการสัมมนาบูรณาการวิชาการสู่วิชาชีพเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ ปิดเทอมเติมฝันสร้างสรรค์ชุมชนยั่งยืน เพื่อการเตรียมความพร้อมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ไมโครซอฟทีม ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
            ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ร่วมในพิธีเปิดและกล่าวขอบคุณสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565 ที่เสียสละและอุทิศตนทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร
            การสัมมนาสภานักศึกษาประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2565 โดยจะเป็นการ หล่อหลอม กระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างสภานักศึกษาและองค์กรนักศึกษาที่เกี่ยวข้องให้ร่วมการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมต่อไป
#สำนักข่าวการศึกษาไทย