ศิลปากร เตรียมผู้นำองค์การนักศึกษา ต้อนรับเปิดเทอม
28/04/2022

ศิลปากร เตรียมผู้นำองค์การนักศึกษา ต้อนรับเปิดเทอม

ศิลปากร เตรียมผู้นำองค์การนักศึกษา ต้อนรับเปิดเทอม
               อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้นำองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ผ่านระบบออนไลน์) และมอบหมายให้ ผศ.ดร.ธาตรี เมืองแก้ว ผู้ช่วยธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมโครงการและให้ข้อคิดกับนักศึกษาผู้นำองค์การนักศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
#สำนักข่าวการศึกษาไทย