วิทย์กีฬา ศิลปากร ยุคใหม่ อัดทักษะ เตรียมพร้อม สู่โลกกว้าง มั่นใจฝึกงานผ่านฉลุย
23/10/2022

วิทย์กีฬา ศิลปากร ยุคใหม่ อัดทักษะ เตรียมพร้อม สู่โลกกว้าง มั่นใจฝึกงานผ่านฉลุย

วิทย์กีฬา ศิลปากร ยุคใหม่ อัดทักษะ เตรียมพร้อม สู่โลกกว้าง มั่นใจฝึกงานผ่านฉลุย
              เมื่อวันที่ 22 ต.ค.65 ที่ผ่านมา ดร.นภสร นีละไพจิตร หัวหน้าภาควิชาการศึกษาพื้นฐาน ม.ศิลปากร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์, ดร.นรินทรา จันทศร ประธานสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ บุญสม นำนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เตรียมจะออกไปฝึกงาน และฝึกฝนทักษะการใช้โปรแกรม weight training มาร่วมเข้าคอร์สฝึกอบรมกับ อาจารย์ ดร.มาโนช บุตรเมือง ในหัวข้อ “การฝึกด้วยน้ำหนักสำหรับนักกีฬา” และ “Functional training” โดยมีทั้งคณะครู อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมอบรมอย่างคับคั่ง
               รวมทั้งอบรมเทคนิคการเขียนข่าวและประชาสัมพันธ์การออกกำลังกาย ให้กับนักศึกษา โดย อ.น้อง-ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล เพื่อเตรียมไปทำงานจริงในสถานประกอบการ อาทิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จ.นครปฐม, สื่อกีฬาเมนสแตนด์, ฟิตเนสเฟิร์ส, ฟิตเนสโรงแรมเซ็นทารา, ดีแคทลอน อุปรณ์กีฬา
#สำนักข่าวการศึกษาไทย